Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Małopolskie Bony Rozwojowe - pomoc dla przedsiębiorców.

Małopolskie Bony Rozwojowe to program realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców. Z Małopolskich Bonów Rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Bony uzyskane w ramach projektu można wykorzystać na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy oferowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca sam decyduje na jakie konkretne działania przeznaczy otrzymaną pomoc.

Mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać 50% lub 80% dofinansowania (od wartości bonu tj. 45 zł) o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Pomoc jest przekazywana w formie bonów, ważnych rok od zawarcia umowy z MARR S.A. Łączna pula wsparcia to 70 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz system, za pośrednictwem którego można zgłosić się do projektu, są dostępne na stronie mbon.pl